Tuesday, April 28, 2009

usb tiny isp programmer / user accessible

To make an usbtiny programmer usable directly as user from avrdude or the arduino toolkit, add the following line to a new file in /etc/udev/ :

ATTRS{idVendor}=="1781", ATTRS{idProduct}=="0c9f", MODE="0664", GROUP="plugdev"
I created a file called /etc/udev/joost.rules with this line.
Reload udev with /etc/init.d/udev reload
arduino toolkit on x86_64 linux Debian/Ubuntu

Update:

I received an email from Ethan Bisset with a much nicer solution: just use the debian provided serial library instead of the one provided with the arduino software.

This is his recipe:

1. Get arduino software
2. apt-get install sun-java6-bin binutils-avr avr-libc gcc-avr librxtx-java
3. Untar arduino software
4. Delete <arduino>/lib/librxtxSerial.so
5. Done!


(below is the old entry:)

Download the linux 32-bit arduino toolkit from the arduino toolkit download page and untar in a directory.

Install the avr tools: apt-get install avr-libc binutils-avr gcc-avr

Install "ia32-sun-java5-bin". ( apt-get install ia32-sun-java5-bin )

Adapt the "arduino" startup script script and replace java in it by

/usr/lib/jvm/ia32-java-1.5.0-sun/bin/java

Execute the "arduino" startup script. It works just fine now.

Thats all.

Many thanks to the Debian java packagers for providing this 32-bit compatibity jvm!

Friday, April 3, 2009

De Post - volmachten

Blijkbaar heeft De Post een nieuwe melkkoe gevonden: de kleine zelfstandige.

Vandaag stond de postbode aan mijn deur met aan pakketje voor de firma. Hij vertelde me doodleuk dat het niet mag afgeven worden, want ik moet hiervoor een volmacht hebben.
Deze volmacht kun je gaan halen op de post en kost elk jaar geld.

De postbode gaf zelf toe dat dit puur geldklopperij is.

Je bent dus gewaarschuwd: zorg dat verzendingen met de post als geadresseerde je privé gegevens bevatten en niet je firmanaam. Of werk met een andere firma dan De Post.

Ikzelf hang er nu al aan voor dit jaar.

Gelukkig is het zalig weer :)